Krakowskie Wypieki Sp. z o.o sp. k otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR - projekt Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Dotacje na kapitał obrotowy - numer projektu POIR.03.04.00- 12-0115/20-002